Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdgivarens åtagande

 • Ansvara för att registrera beställningarna för personligt förskrivna medicintekniska produkter i de gemensamma IT-stöden så att de är spårbara.
 • Beställa tjänst i de gemensamma IT-stöden för personligt förskrivna medicintekniska produkter. I undantagsfall, då digital beställning inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt.
 • Ansvara för patientinformation avseende kontaktväg vid problem med förskrivna medicintekniska produkter.
 • Rapportera fel, brister och risker gällande produkter och utförande av tjänster.
  Felrapportering
 • Beställning och kostnadsansvar för tolk.
 • Förskrivarna ansvarar, enligt gällande lagstiftning, för att följa respektive vårdgivares rutiner gällande hantering av negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.
  Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

Vårdgivarna ska ta ett gemensamt ansvar för självkostnaden genom att:

 • När det är möjligt förskriva rekonditionerade produkter
 • Snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning
 • Kontrollera fakturaunderlag
 • Ansvara för att registrera personligt förskrivna medicintekniska produkter i de gemensamma IT-systemen för så att de är spårbara
 • Rapportera förkomna produkter.
  Förkomna hjälpmedel
Senast uppdaterad: 2020-04-29 13:43