Nytt timpris gällande tjänster

Hjälpmedelscentralens förslag till prisjustering gällande grundtimpris har beslutats av regiondirektören, efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel. Det nya priset är 564 kr/timme och gäller från 2018-01-01.