Hantering av infusionspumpar som utgått ur TLV´s förmån

Hjälpmedelscentralen har arbetat fram en interimslösning för hantering av de infusionspumpar som utgått från TLV´s förmånssystem från och med 1 juni.
Hantering av infusionspumpar som utgått ur TLV´s förmån

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22