Infusionspumpar för parenteral nutrition

Hjälpmedelscentralen kommer från och med den 2018-01-08 ha infusionspumparna CADD Solis VIP och Mini Rythmic PN+ för parenteral nutrition i sitt lagerförda sortiment. Hjälpmedlen hyrs med funktionshyra och förebyggande och avhjälpande underhåll sköts via Hjälpmedelscentralen. I det lagerhållna sortimentet ingår produktspecifika tillbehör och förbrukningsartiklar till dessa två infusionspumpar.

  • Infusionspump och dess delar så som batteri, väska med mera beställs via Websesam.
  • Produktspecifika förbrukningsartiklar kommer kunna beställas via Websesam, men även via hjälpmedelskort och via Marknadsplatsen direkt till Vårdgivare. Websesam hanterar i nuläget inte itererade beställningar och ny beställning behöver göras vid varje nytt behov.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-12-05 16:11