Nytt pris för akut leverans

Hjälpmedelscentralens förslag till prisjustering gällande akut leverans har beslutats av regiondirektören, efter rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel vid medicinsk behandling. Den nya avgiften är 642 kr och gäller från 2018-07-01. 

Senast uppdaterad: 2018-06-20 13:01