Prisjustering 2019-01-01

Hjälpmedelscentralens förslag till prisjustering av produkter och tjänster har beslutats av regiondirektören, efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel vid medicinsk behandling. Avgifter för tjänster har ökat med 3% förutom akutavgift som är oförändrad. Kostnaden per buffertförråd har ökat med 0,5%.

De nya priserna gäller från 2019-01-01. För detaljer se Tillämpningsanvisning för Finansiell samverkan

Senast uppdaterad: 2019-01-10 12:07