Beredningsgrupp för hjälpmedel vid medicinsk behandling

Ordförande

Fredrik Ahlvik, samordnare Koncernstab Hälso- och sjukvård
fredrik.ahlvik@vgregion.se

 

Representanter

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se

Södra Älvsborgs sjukhus

Merja Kekäläinen
merja.kekalainen@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus

Annika Bergkvist
annika.bergqvist@vgregion.se

Habilitering & Hälsa
Och
Primärvård, offentlig vårdgivare

Kristina "Stina" Nyström
kristina.nystrom@vgregion.se

Regionservice, Hjälpmedelscentralen

Jonas Andersson
jonas.h.andersson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-05-29 13:54