Mötestider för samarbete och styrning

Ledningsråd

2019

Samtliga möten är i centrala Göteborg klockan 9-12

7 februari
21 mars
2 maj
13 juni

Beredningsgrupp

2019

Samtliga möten är i centrala Göteborg klockan 09:00 - 15:00

21 januari
28 februari
17 april
29 maj

Senast uppdaterad: 2019-01-11 16:18