Ledningsråd för hjälpmedel vid medicinsk behandling

Ordförande

Jan Kilhamn, Korncernstab Hälso-och sjukvård
jan.kilhamn@vgregion.se

Vice ordförande

Mona  Palmqvist
mona.palmqvist@vgregion.se

Sekreterare

Fredrik Ahlvik, Samordnare Koncernstab Hälso- och sjukvård
fredrik.ahlvik@vgregion.se

 

Representanter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mona  Palmqvist
mona.palmqvist@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus

Josef Adolfsson
josef.adolfson@vgregion.se

Kungälvs sjukhus

Susanne Thuresson
susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se

Habilitering & Hälsa
och
Primärvård, offentlig vårdgivare

Jeanette Rehn
jeanette.rehn@vgregion.se

Regionservice, Hjälpmedelscentralen

Janne Malmborg
janne.malmborg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-04-10 09:36