Projektinformation, Regional försörjning för personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Regionstyrelsen fattade 2016-06-07 beslut om regional försörjning vid medicinsk behandling. Försörjningen via Hjälpmedelscentralen träder i kraft 2017-05-01

Övergång till en gemensam regional försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling syftar till att ge Västra Götalandsregionen en enhetlig försörjning och distribution av hjälpmedel vid medicinsk behandling. När Västra Götalandsregionen använder samma beställningssystem, Websesam, så kan alla vårdgivare inom regionen samt inom kommunal Hälso- och sjukvård se vilka hjälpmedel en patient har. Startdatumet är satt utifrån att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utesluter produkter ur förmånen. Regionen måste därför ha en ny försörjningsväg implementerad.

Ett projket har pågått sedan juni 2016 för att förbereda den gemensamma försörjningen. Bland annat har en Överenskommelse med revideringsbara tillämpningsanvisningar arbetats fram.

Information om Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling från och med 1 maj finner du via denna länk

Beslut fattat av Styrgrupp 2017-04-05
Av patientsäkerhetsskäl  har styrgruppen beslutat att exkludera infusionspumpar
för medicinering och parenteral nutrition
från övergångsreglerna och
driftstartdatumet. De infusionspumpar som uteslutits från läkemedelsförmånen
(beställts på hjälpmedelskort) kan vårdgivarna beställa från
Hjälpmedelscentralen från och med 1 maj. En kommande arbetsgrupp ska få i
uppgift att ta fram effektiva och patientsäkra lösningar för en gemensam
regional försörjning för infusionspumpar.

Nedan finns de dokument som vårdgivare har behov av i sitt förberedelsearbete.

 

Projektledare:  Mia Isacson
Koncernstab Hälso- och sjukvård
070-082 58 19
mia.isacson@vgregion.se

Hjälpmedelssamordnare hos vårdgivare