Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samarbetar i hjälpmedelsfrågor. Samarbetet omfattar Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Denna sida vänder sig främst till vårdgivare, förskrivare av personliga hjälpmedel och försörjare av hjälpmedel.

Guide till samarbetsavtalet

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Nyheter Samarbetsavtal Hjälpmedel

Nyheter Websesam

Genom att använda funktionen eFaktura kan man söka fram underlag för befintliga fakturor. Den som har ett användarkonto i webSesam har möjlighet att söka fram fakturaunderlag för alla betalare, även de som inte ingår i det egna ansvarområdet. Enligt GDPR ska endast nödvändiga personuppgifter behandlas. Beredningsgrupp IT-stöd har därför beslutat att den generella åtkomsten till eFaktura för alla användare ska stängas. Förändringen kommer att genomföras den 14 januari 2019.

Nyheter Hjälpmedelscentralen

Har du frågor mejla till: samordning.hjalpmedel@vgregion.se

Postadress: Västra Götalandsregionen, Regionens Hus 405 44 Göteborg

Regionutvecklare och samordnare för hjälpmedelsfrågor

Anette Alfredsson (Samarbetsavtal)
anette.alfredsson@vgregion.se  
070-020 61 28

Kristina Süvari (Handbok, Samarbetsavtal)
kristina.suvari@vgregion.se                                      
070-082 55 16                                                               

Senast uppdaterad: 2018-06-07 13:06