Sortiment

Lagervara är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens eller produkter som ur behandlingsperspektiv behöver snabb leverans. Lagervara ska levereras inom 7 vardagar.

Beställningsvara med leveranstid inom 17 vardagar är produkter med en lägre förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym än lagervara. Beställningsvara med leveranstid på över 17 vardagar är produkter som sällan förskrivs eller som har en tillverkningstid utöver normal produktion.

Ersättningskedja
Vid beställning i Websesam ges för vissa produkter förslag på likvärdig produkt som kan levereras vid kommande leveranstillfälle. Syftet är att synliggöra de likvärdiga produkter som finns i lager, öka omsättningen av produkter och därmed minska lagervolymerna. 

Sortimentsarbete
Målet för det gemensamma sortimentsarbetet är att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel på lägsta effektiva hjälpmedelsnivå som uppfyller brukarnas behov utan överutrustning. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för:

  • Upphandlingsarbete
  • Sortimentsgruppsarbete
  • Leverantörskontakter
  • Sortimentsöversikter
  • Artikelunderlag
  • Leverantörsuppföljning
  • Registervård i Sesam 

Upphandlingar görs enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

Processbeskrivning för sortimentsarbetet finns på Hjälpmedelscentralens webbplats.
Processen

Beredningsgrupp Handbok och sortiment utser en referensgrupp inför upphandling av ett produktområde. Referensgruppen består av vårdgivarrepresentanter som har uppdrag att lämna synpunkter och medverka i sortimentsarbetet. 
Uppdragshandling för referensgrupp sortiment
I Guide till referensgrupp ges en bild av vad det innebär att delta i en referensgrupp.

Sortimentsöversikter som beskriver aktuellt sortiment publiceras på Hjälpmedelscentralens webbplats samt finns länkade i Websesam.

Om sortiment på Hjälpmedelscentralens webbplats

Rutiner, information och blanketter på Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i avtalat sortiment för förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-system med produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som tillbehör.


Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i nationella hjälpmedelsdatabasen.


Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet


Senast uppdaterad: 2018-05-29 14:00