Införande av SITHS-kort för inloggning i webSesam

 

Införandet av inloggning till webSesam med hjälp av SITHS-kort planeras till våren 2018. Lösningen kommer att vara det enda sättet att logga in i webSesam. Mer information kommer att publiceras successivt.

Det är viktigt att de verksamheter som inte redan använder SITHS-kort för inloggning till andra system snarast säkerställer att alla användare av webSesam har SITHS-kort och datorer med kortläsare för smarta kort.

Läs mer om SITHS-kort på webbsidan:
http://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/tjansteidservice/

Kontaktperson för frågor:
Piotr Gabrys
piotr.gabrys@vgregion.se
Tel: 0700822627


Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:08