Verifiering av e-postadress vid inloggning

Manual för att verifiera e-postadress