Ändringar i Handboken

Ledningsrådet har 2016-11-04 beslutat om förändringar gällande förskrivare, kriterier och kostnadsansvar i produktanvisning för Infusionspumpar (pump för medicinering och parenteral nutrition) ISO kod 041924.