Försök med ökad hyresprisdifferens för gåbord

Inom Samarbetsavtalet tillämpas en prismodell som innebär att det är en prisdifferens på 20 % mellan produkter inom gällande upphandlingsavtal jämfört med produkter som upphandlats enligt tidigare avtal.

I syfte att minska antalet nyinköp och öka återanvändningsgraden av fullt funktionsdugliga hjälpmedel startade 1 januari 2018 ett försök med att öka prisdifferensen till 40 %. Gåbord har valts som testprodukt. Hjälpmedelscentralen kommer under försöksperioden regelbundet att redovisa utfallet, vilket kommer presenteras i de informationsbrev som skickas till vårdgivare via Hjälpmedelsforums representanter. Försöket görs utifrån ett vårdgivarperspektiv och följer den överenskomna självkostnadsprincipen.

Exempel: Hyrespris för Gåbord el var fram till 2017-12-31: 349 kr (nuvarande upphandlingsavtal) och 285 kr (tidigare upphandlingsavtal). Hyresprisdifferensen var då 64 kr. Från 2018-01-01 är kostnaden 383 kr respektive 254 kr, vilket ger en hyresprisdifferens på 129 kr.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:06