Information om forcera utbytet av framgafflar på rollator Futura

Hjälpmedelscentralen informerar om hur det fortsatta utbytet ska ske.