Samarbetsavtal

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel är tecknat mellan var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller 2017-10-01 - 2020-09-30.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Specifikation gällande tjänster
Specifikation gällande finansiell samverkan
Specifikation gällande samarbete och styrning
Specifikation gällande IT-stöd

Under avtalstiden kan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen komma överens om förändringar i och utveckling av specifikationerna i syfte att öka kvalitet och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna i Västra Götaland.

Förändringar i specifikationerna förs in i en ändringslogg som nås via länk sist i respektive specifikation.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:10