Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland

Mötestider

Hjälpmedelsforums representanter

Uppdrag för Hjälpmedelsforum

Möten 2018

Hjälpmedelsforums möten är i centrala Göteborg klockan 09:15- 15:00  
26 april
6 december

Hjälpmedelsforums representanter

Ordförande
Samordningsfunktionen för hjälpmedel

Kommunernas representanter
Ale kommun
Hanna Thelander
hanna.thelander@ale.se 

Alingsås kommun 
Elisabeth Nyberg
elisabeth.nyberg@alingsas.se

Bengtsfors kommun
Saara Smit 
saara.smit@bengtsfors.se

Bollebygd kommun 
Anna-Karin Westin
anna-karin.westin@bollebygd.se

Borås stad 
Maria Rydell 
maria.rydell@boras.se

Dals-Eds kommun 
Hanna Ohlsson
hanna.ohlsson@dalsed.se 

Essunga kommun  
Susanne Ström
susanne.strom@essunga.se

Falköpings kommun 
Anetthe Jovanovic Karlsson
anetthe.jovanovickarlsson@falkoping.se

Färgelanda kommun 
Katarina Gustafsson
katarina.gustafsson@fargelanda.se

Grästorp kommun 
Agneta Elmlund
agneta.elmlund@grastorp.se

Gullspångs kommun 
Susanne Ljungberg 
susanne.ljungberg@gullspang.se

Göteborgs stad 
Jeanette Utbult
jeanette.utbult@vastrahisingen.goteborg.se

Göteborgs stad 
Gun Olofsson
gun.olofsson@afh.goteborg.se

Göteborgs stad 
Maj-Lis Stenberg
majlis.stenberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Göteborgs stad 
Sara Carlsson
sara.carlsson@ostra.goteborg.se

Göteborgs stad
Johanna Sternvik 
johanna.sternvik@centrum.goteborg.se

Götene kommun 
Marianne Edelbring
marianne.edelbring@gotene.se

Herrljunga kommun
Peter Gustavsson 
peter.gustavsson@admin.herrljunga.se

Hjo kommun  
Birgitta Johansson
birgitta.johansson@hjo.se

Härryda kommun
Elisabet Johansson
elisabet.johansson@harryda.se

Karlsborgs kommun
Gunilla Petersson
gunilla.petersson@karlsborg.se

Kungälvs kommun
Anna Andersson
anna.andersson2@kungalv.se

Lerums kommun  
Maria Hilding
maria.hilding@lerum.se

Lidköpings kommun 
Claes-Håkan Ekberg
claes-hakan.ekberg@lidkoping.se

Lilla Edets kommun 
Camilla Dahlgren
camilla.dahlgren@lillaedet.se 

Lysekils kommun
Elisabeth Ingeby- Svensson
elisabeth.ingeby-svensson@lysekil.se

Mariestads kommun 
Carina Eriksson
carina.eriksson@mariestad.se

Marks kommun 
Linda Augustsson
linda.augustsson@mark.se

Melleruds kommun 
Ingrid Johansson
ingrid.johansson@mellerud.se

Munkedals kommun 
Margot Stelling
margot.stelling@munkedal.se

Mölndals stad 
Lena Olsson 
lena.olsson@molndal.se

Orusts kommun 
Annika Grimhed
annika.grimhed@orust.se

Partille kommun  
Miriam Olausson 
miriam.olausson@partille.se  

Skara kommun 
Johanna Bohrén
johanna.bohren@skara.se

Skövde kommun 
Åsa Warnemark 
asa.warnemark@skovde.se

Sotenäs kommun 
Birgitta Cederberg
birgitta.cederberg@sotenas.se

Stenungsunds kommun
Jessica Svensson
jessica.svensson@stenungsund.se

Strömstads kommun
Elisabeth Coster
elisabeth.coster@stromstad.se

Svenljunga kommun 
Petra Andersson
petra.andersson@svenljunga.se

Tanums kommun 
Annette Karlsson
annette.karlsson@tanum.se

Tibro kommun 
Ann-Kristin Andrén
ann-kristin.andren@tibro.se

Tidaholms kommun 
Erna Karlsson 
erna.karlsson@tidaholm.se

Tjörns kommun 
Berit Andersson
berit.andersson@tjorn.se

Tranemo kommun 
Gun Johansson
gun.johansson@tranemo.se

Trollhättans stad
Malin Wallenberg
malin.wallenberg@trollhattan.se

Töreboda kommun 
Ulrika Berglund 
ulrika.berglund@toreboda.se

Uddevalla kommun 
Annica Hemberg
annica.hemberg@uddevalla.se

Ulricehamns kommun  
Lotta Andersson
lotta.andersson@ulricehamn.se

Vara kommun 
Jeanette Nilsson
jeanette.nilsson@vara.se

Vårgårda kommun 
Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vargarda.se

Vänersborgs kommun 
Nathalie Höglander
nathalie.hoglander@vanersborg.se 

Åmåls kommun  
Elisabeth Fredriksson
elisabeth.fredriksson@amal.se

Öckerö kommun 
Helen Davegårdh
helen.davegardh@ockero.se

 

Västra Götalandsregionens representanter

Primärvård offentlig
Närhälsan
Cecilia Pehrsson
cecilia.pehrsson@vgregion.se

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Primärvård privata utförare
Kuling Rehab och Hälsa
Nadja Almqvist- Ljungberg
nadja.almqvist-ljungberg@kuling.se

Rehab Medpro Clinic
Iren Lindgren
ili@medpro.eu

MP fysio
Lena Björendahl Kroon
lena@mpfysio.se

Vakant

Vakant

Primärvårdens hjälpmedelsenhet
Jeanette Rehn
jeanette.rehn@vgregion.se 

Habilitering och Hälsa
Stina Nyström
kristina.nystrom@vgregion.se

Länssjukvård
Kungälvs sjukhus 
Helena Johansson
helena.sofia.johansson@vgregion.se

SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se

SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus 
Merja Kekälainen
merja.kekalainen@vgregion.se

NU- sjukvården 
Vakant

Angereds Närsjukhus
Agneta Ronstad
agneta.ronstad@vgregion.se

SkaS, Skaraborgs sjukhus 
Annika Bergqvist
annika.bergqvist@vgregion.se 

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant
Janne Malmborg
janne.malmborg@vgregion.se

Uppdrag för Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelsforums representanter ska:

  • Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet.
  • Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av rekommendationer från beredningsgrupperna och Ledningsrådet för hjälpmedel.
  • Föra in relevanta frågor som aktualiserats i respektive organisation.
  • Sprida information och förankra de frågor som hanterats i Hjälpmedelsforum 

Arbetsorganisation

Hjälpmedelsforum består av representanter från kommunerna i Västra Götaland, Västra Götalandsregionens förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan representationen ändras, exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsrådet för hjälpmedel beslutar om eventuell förändring. 

Representanter   Antal
Kommunerna i VG   53, varav 5 från Göteborgs stad
VGR:  
Primärvård, offentlig   5
Primärvård, privat   5
Primärvårdens hjälpmedelsenhet   1
Habilitering & Hälsa   2
Länssjukvård   8
Hjälpmedelscentralen   1

 

Arbetsformer

  • Hjälpmedelsforum har möte två till tre gånger per år, med inriktning på frågor där dialog är viktig. Kallelse med dagordning skickas ut senast två veckor innan möte.
  • Anmälan till möte ska göras enligt information på avsedd webbplats.
  • Samordningsfunktionen är ordförande och sekreterare.
  • Mötesanteckningar ska föras, skickas till representanterna samt finnas publicerade på avsedd webbplats.
  • Mötesanteckningar och övriga dokument ska finnas tillgängliga för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.
  • Aktuell information förmedlas elektroniskt mellan mötena till representanterna, för vidare spridning till berörd enhet/verksamhet. 

Kommunikation

Representanterna i Hjälpmedelsforum ska säkerställa att information sprids inom de organisationer de representerar på forumet.

Nomineringsprocess

Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive vårdgivare att utse representant till Hjälpmedelsforum. Representanter bör ha god kunskap om hjälpmedel.

Vid avslut av uppdrag som representant

Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt uppdrag. 


Senast uppdaterad: 2018-11-12 09:04