Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hantering av medicintekniska avvikelser

Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna.

Det är vårdgivaren som inom sitt kvalitetssystem och sitt ansvarsområde utreder och eventuellt anmäler avvikelser avseende medicintekniska produkter. 

Vårdgivaren kan för sin egen utredning, eller på begäran av tillverkare och/eller Läkemedelsverket, behöva kompletterande information om hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen ska på begäran via särskild arbetsordertyp i webSesam, bistå med teknisk bedömning och framtagande av teknisk dokumentation gällande de hjälpmedel som Hjälpmedelscentralen äger. Detta ingår i funktionshyran. Teknikers utlåtande/bedömning ska skrivas i kommentarsfältet för registrerad tidsrad i arbetsorder i webSesam, och görs därmed tillgänglig för förskrivaren/vårdgivaren.

Om ersättningshjälpmedel behövs under tiden utredning pågår, utgår endast funktionshyra för ersättningshjälpmedlet. Om det efter utredning visar sig att det rör sig om ett handhavandefel, skada utöver normal förslitning kan Hjälpmedelscentralen fakturera vårdgivaren.

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

Vårdgivaren gör anmälan till tillverkaren/leverantören, Läkemedelsverket och informerar eventuellt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vårdgivaren skickar kopia på "Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter" till Hjälpmedelscentralen via mejl eller post till adress som anges på Hjälpmedelscentralens webbplats. Även svaret på anmälan ska skickas till Hjälpmedelscentralen för kännedom.
Då medicinteknisk avvikelse är sänd till tillverkaren/leverantören, Läkemedelsverket och IVO, skickas hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen.

Om Hjälpmedelscentralens personal upptäcker att medicinteknisk avvikelse inträffat ska ansvarig förskrivare meddelas omgående. Om inte den aktuella förskrivaren är nåbar ska den vårdgivare som för tillfället har behandlingsansvar för patienten kontaktas.

Information om tillvägagångssätt vid inskickande av hjälpmedel vid medicintekniska avvikelse finns på Hjälpmedelscentralens webbplats

Bild över processteg och arbetssätt vid medicinteknisk avvikelse

Säkerhetsmeddelande

Hjälpmedelscentralen ska förmedla information från tillverkare om säkerhetsmeddelande enligt följande:

  • Säkerhetsmeddelanden avseende produkter publiceras på Hjälpmedelscentralens webbplats.

  • Behöver hjälpmedlet åtgärdas hos patient ska information publiceras i Websesam.

Produktkonsulent på Hjälpmedelscentralen skickar dessutom information om säkerhetsmeddelanden för kännedom till samordning.hjalpmedel@vgregion.se för vidare spridning till Hjälpmedelsforum.

I de fall Hjälpmedelscentralen önskar delaktighet från vårdgivare ska detta ha kommunicerats med samordningsfunktionen och framgå av åtgärdsplanen.


Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2021-01-29 15:20