Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hantering av medicintekniska avvikelser

Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna.

Det är vårdgivaren som inom sitt kvalitetssystem och sitt ansvarsområde utreder och eventuellt anmäler avvikelser avseende medicintekniska produkter. 

Vårdgivaren gör anmälan till tillverkaren/leverantören, Läkemedelsverket och informerar eventuellt Inspektionen för vård och omsorg. Kopia på anmälan skickas till Hjälpmedelscentralen via mejl eller post till adress som anges på Hjälpmedelscentralens webbplats. Även svaret på anmälan ska skickas till Hjälpmedelscentralen för kännedom.

Vårdgivaren kan för sin egen utredning, eller på begäran av tillverkare och/eller Läkemedelsverket, behöva kompletterande information om hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen ska på begäran via arbetsorder i Websesam, bistå med teknisk bedömning och framtagande av teknisk dokumentation gällande de hjälpmedel som Hjälpmedelscentralen äger. Detta ingår i funktionshyran. Teknikers utlåtande/bedömning ska skrivas i kommentarsfältet för registrerad tidsrad i arbetsorder i Websesam, och görs därmed tillgänglig för förskrivaren/vårdgivaren. 

Om Hjälpmedelscentralens personal upptäcker att medicinteknisk avvikelse inträffat ska ansvarig förskrivare meddelas omgående. Om inte den aktuella förskrivaren är nåbar ska den vårdgivare som för tillfället har behandlingsansvar för patienten vårdgivare kontaktas.

Om ersättningshjälpmedel behövs under tiden utredning pågår, utgår endast funktionshyra för ersättningshjälpmedlet. Om det efter utredning visar sig att det rör sig om ett handhavandefel, skada utöver normal förslitning kan Hjälpmedelscentralen fakturera vårdgivaren. 

Information på Hjälpmedelscentralens webbplats

Medicinteknisk avvikelse Process - Bild

Säkerhetsmeddelande
Hjälpmedelscentralen ska förmedla information från tillverkare om säkerhetsmeddelande enligt följande:

  • Säkerhetsmeddelanden avseende produkter publiceras på Hjälpmedelscentralens webbplats.

  • Behöver hjälpmedlet åtgärdas hos patient ska information publiceras i Websesam.

Produktkonsulent på Hjälpmedelscentralen skickar dessutom information om säkerhetsmeddelanden för kännedom till samordning.hjalpmedel@vgregion.se för vidare spridning till Hjälpmedelsforum.

I de fall Hjälpmedelscentralen önskar delaktighet från vårdgivare ska detta ha kommunicerats med samordningsfunktionen och framgå av åtgärdsplanen.


Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:03