Leveranstider

Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, sker på fast dag en gång/vecka.

Senaste tid för beställning är två vardagar innan fast leveransdag. Gäller även uttag ur buffertförråd med automatisk påfyllnad.

Schema beställnings- och leveransdag för leverans inom 7 vardagar

Vid samleverans styrs leveransdatum av den produkt som har längst leveransdatum.

Om försening gällande beställd produkt/tjänst uppstår ska förskrivaren/vårdgivaren underrättas.

AktivitetLeveranstider
Lagervara Inom 7 vardagar
Beställningsvara Inom 17 vardagar, vid leveranstid över 17 vardagar ska Hjälpmedelscentralen informera om planerad leveranstid
Akutleverans Utförs vardagar senast 24 timmar efter beställning
Anpassning Påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning om hjälpmedlet finns att tillgå
Specialanpassning Överenskommelse mellan Hjälpmedelscentralen och förskrivare
Montering/installation Följer hjälpmedlets leveranstid. Hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar uttöver avtalad leveranstid för den aktuell produkten.

Konsultations-/
utprovningstid

Erbjuds senast 15 vardagar efter mottagen beställning
Akut konsultations-/
utprovningstid
Erbjuds inom 5 vardagar
Avhjälpande underhåll Ska påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning och vara genomförd inom 10 vardagar
Akut avhjälpande underhåll Ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 arbetstimmar efter mottagen beställning
Hämtning av hjälpmedel Nästkommande fasta leveransdag

Jourreparation ska kunna beställas måndag - fredag 16.30 – 22.00 samt lördag, söndag/helgdag 08.00 – 22.00.
Inställelsetiden är maximalt 5 timmar.


Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2019-04-18 14:15