Prissättning

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen tillämpar en ekonomisk kalkylmodell som medger kontroll av självkostnaden. Kontinuerlig dialog pågår mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen om prissättningen under avtalstiden. Modellen stödjer innehållet i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och uppmuntrar till en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidrar till att minska kvalitetsbristkostnader.

Information om prissättning finns i Specifikation gällande finansiell samverkan.

 


Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2018-10-23 08:35