Vårdgivarnas åtagande

Enligt Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal är vårdgivarnas ansvar:

 • Följa gemensamt upprättade rutiner
 • Ansvara för förskrivarnas kompetens
 • Ansvara för beställning och kostnadsansvar för tolk
 • Beställa tjänst i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel. I undantagsfall, då digital beställning inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt
 • Ansvara för att registrera förskrivna hjälpmedel i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel så att de är spårbara
 • Rapportera brister och risker gällande utförande av tjänster

Komplettering efter beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling 2016-03-17:
Vårdgivarna ska ta ett gemensamt ansvar för självkostnaden genom att:

 • När det är möjligt förskriva rekonditionerade produkter
 • Snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning
 • Kontrollera fakturaunderlag
 • Kontrollera patientens registrerade hjälpmedelsinnehav
 • Rapportera förkomna hjälpmedel

Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:03