Begränsning av tillgång till eFakturafunktionen i webSesam

Genom att använda funktionen eFaktura kan man söka fram underlag för befintliga fakturor. Den som har ett användarkonto i webSesam har möjlighet att söka fram fakturaunderlag för alla betalare, även de som inte ingår i det egna ansvarområdet. Enligt GDPR ska endast nödvändiga personuppgifter behandlas. Beredningsgrupp IT-stöd har därför beslutat att den generella åtkomsten till eFaktura för alla användare ska stängas. Förändringen kommer att genomföras den 14 januari 2019.
För mer information se Nyheter i webSesam 190109.

Senast uppdaterad: 2019-02-07 08:48