Krav på SITHS-kort för inloggning i webSesam och Sesam LMN

Inloggning via SITHS-kort i webSesam och Sesam LMN kommer att införas under kvartal 3, 2019.

Efter införandet kommer det att vara den enda möjligheten att logga in i webSesam och Sesam LMN.
Alla som idag arbetar i webSesam eller Sesam LMN måste ha SITHS-kort och tangentbord eller dator med en läsare för SITHS-kort.

Läs mer om SITHS-kort på webbsidan TjänsteID Service.

 

Senast uppdaterad: 2019-03-13 13:44