Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändrat sätt att bekosta utbildning inom basutbudet (2 januari 2017)

Beredningsgrupp Avtal och utveckling beslutade vid sitt möte 161124 att tekniker, under förutsättning att patienten godkänner det, får omvandla en beställd jourreparation till en arbetsorder gällande ett akut avhjälpande underhåll.

Beslutet grundar sig på Hjälpmedelscentralens observation att de allra flesta jouruppdrag på vardagar rings in under den första timman efter att Hjälpmedelscentralen stängt, och att det beror på att patienten då, efter kontorstid, inte kunnat få kontakt med en förskrivare som kan beställa ett akut avhjälpande underhåll. Hjälpmedelscentralens erfarenhet är att många patienter skulle vara nöjda med att få felet avhjälpt kommande dag.

Tillägg är gjort i Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet, i det sista momentet i tjänsten Avhjälpande underhåll.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:06