Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt sätt att anmäla återlämnat men ej avregistrerat tillbehör.

Den 1 januari 2018 införs ett nytt sätt att anmäla tillbehör som är återlämnat till Hjälpmedelscentralen men inte är avregistrerat från patient i Websesam. Den anmälan görs idag via en felrapport.

Det nya arbetssättet innebär att anmälan istället görs via hämtorder, med hämtorderorsak "Återlämnat men ej avregistrerat". Syftet är att minska antalet felrapporter och därmed minska Hjälpmedelscentralens tidskrävande manuella hantering av dessa.
Vårdgivarnas representanter i beredningsgrupp Avtal och utveckling samt Hjälpmedelsforum rekommenderar att respektive verksamhet utser en person/funktion som har rätt att göra dessa felrapporter, med fördel samma person/funktion som gör anmälan om förkommet hjälpmedel.

På Hjälpmedelscentralens webbplats uppdateras instruktionen Hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel enligt ovan.

Se även information i "Nyheter i Websesam 171120".

Huvudhjälpmedel (individmärkt hjälpmedel) som återlämnats men inte avregistrerats ska som tidigare anmälas via felrapport.

 

  
Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:06