Nytt pris för akut leverans

Hjälpmedelscentralens förslag till prisjustering gällande avgift för akut leverans har beslutats av regiondirektören, efter rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel.
Den nya akutavgiften är 642 kr och gäller från 2018-07-01.

Senast uppdaterad: 2018-07-02 14:30