Utökad möjlighet till jour inom tjänsten Avhjälpande underhåll från och med 2017-12-01.

Jourreparation kommer från och med 2017-12-01 att vara möjlig för elektriskt reglerbar säng, personlyft, madrass för trycksårsprevention, manuell rullstol för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk.

Information om utökad möjlighet till jour inom tjänsten Avhjälpande underhåll från och med 2017-12-01.

Senast uppdaterad: 2018-09-03 10:45