Utökad möjlighet till jourreparation - påminnelse.

På fredag den 1 december startar arbetssättet som möjliggör jourreparation även för madrass för trycksårsprevention, manuell rullstol för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk.

Samma dag uppdateras momentet Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparation för avtalade hjälpmedel i Guiden med information och länkar till bland annat checklista för förskrivarens bedömning. Även Hjälpmedelscentralens information uppdateras den 1 december.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:06