Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specifikation gällande IT-stöd

Allmänt

Specifikationen anger hur IT-stödet hanteras inom samarbetsorganisationen.

Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

Ägarförhållande

WebSesam och dess register med patientinformation ägs av vårdgivarna i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland (VGR/VGK). 

Förvaltning och förvaltningsorganisation

Systemförvaltningen, förvaltar vårdgivarnas (VGR/VGK) beställningssystem för hjälpmedel. IT-stödet används av förskrivare och beställare i de olika förvaltningarna inom VGR/VGK, oavsett driftsform. Yrkesgrupper som använder webSesam är exempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. 

WebSesam är ett beställargränssnitt till affärssystemet SESAM 2 som Hjälpmedelscentralen förvaltar. Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel, på Koncernstab hälso- och sjukvård har rollen funktionskoordinator och samarbetar med Hjälpmedelscentralen i gemensamma frågor. Hjälpmedelscentralen är även representerad i beredningsgrupp IT-stöd. 

Det finns en Nationell användarförening för webSesam som Västra Götalandsregionen betalar till. Användarföreningen bekostar anpassningar som överstiger 25 000 kr och som kan användas av flera kunder i Sverige. För detaljer hänvisas till aktuell Förvaltningsplan för webSesam som finns på Alfresco samarbetsytan för samarbetsorganisationen hjälpmedel.

Ändringshantering och utveckling

Alla inkomna synpunkter och utvecklingsförslag ska hanteras i beredningsgrupp IT-stöd. Gruppen beslutar vilka anpassningar som ska genomföras. Större anpassningar lyfts till Ledningsrådet för rekommendation/beslut. Beredningsgruppen beslutar även om införandet av anpassning som redan bekostats av andra landsting. De ärenden som inte hanteras av beredningsgruppen IT-stöd är de vårdgivarspecifika förfrågningar om ändring i IT-stödet, vilka hänvisas till processbeskrivning på hjälpmedelscentralens websida. 

Inför uppgraderingar samarbetar funktionskoordinator med hjälpmedelscentralens avdelning eSystem, t.ex. med systemspecialist för SESAM2. Utsedda användare från olika vårdgivare utför tester inför uppgraderingar. Funktionskoordinator ansvarar för och planerar testerna. 

Västra Götalands IT-avdelning ansvarar för daglig drift och underhåll av webSesam.

Generella förutsättningar

Generella förutsättningar är under framtagning. De ska bland annat specificera villkor för systemanvändning som anslutningskrav, infrastruktur och hårdvarukrav. 

Eftersom webSesam är ett webbaserat system som inte kräver några installerade komponenter förutsätts den att vara tillgänglig för alla som har behörighet och uppfyller de generella förutsättningarna. 

Användning

Samverkande IT-system används gemensamt för tjänstens utförande. Hjälpmedelscentralen ska hämta patientuppgifter från vårdgivarnas gemensamma IT-system (webSesam). 

Vårdgivare skall äga informationen om patienter/brukare och förskrivningar. 

Hjälpmedelscentralens artikelregister i webSesam skall innehålla produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för alla hjälpmedelsartiklar. 

Hjälpmedelscentralen bör tillse att alla hjälpmedel för förskrivning hämtas i databasen hjälpmedelstjänsten (Inera) vilket innebär att produkt-, artikel- och prisinformation bör vara levererad enligt hjälpmedelstjänstens bestämda format. Undantag kan enbart göras inom ramen för processen för sortimentsarbete. Eventuell anslutnings­kostnad och licens till hjälpmedelstjänsten bekostas av Hjälpmedelscentralen. 

Hjälpmedelscentralen skall hämta information såsom adressuppgifter för patient/brukare från kundernas IT-system (webSesam). 

Alla beställningar skall ske i kundernas IT-system. Hjälpmedelscentralens IT-system (SESAM2) skall ta emot beställningar samt bekräfta dessa till kundernas IT-system. 

Hjälpmedelscentralen skall ta emot beställningar från kundernas IT-system av de typer som anges i matris nedan. 

Hjälpmedelscentralen skall bekräfta beställningar till kundernas IT-system enligt matris nedan. 

Hjälpmedelscentralen skall månadsvis leverera fakturaunderlag till kundernas IT-system i ett format som kan hanteras i Microsoft Excel, enligt matris nedan. 

Sammanställning av information i webSesam mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen: