Ändringslogg för specifikation gällande IT-stöd

Ledningsrådet för hjälpmedel tog beslut om specifikation gällande IT-stöd 2018-04-10. Inga ändringar är gjorda efter det att specifikationen publicerats.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:04