Samarbetsorganisation

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att ett hjälpmedel ska kunna följa patienten i vårdprocessen. Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att alla vårdgivare oavsett driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer krav på strukturerade arbetsformer på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå. För att säkerställa detta behövs tydliga uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.

Bild som illustrerar samarbetsorganisationen.

Politisk samarbetsorganisation

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Beredningsgrupp Avtal och utveckling

Beredningsgrupp Handbok och sortiment

Beredningsgrupp IT-stöd

Hjälpmedelsforum

Senast uppdaterad: 2019-02-21 09:15