Ledningsråd Medicintekniska produkter

Ledningsrådets representanter

Ordförande  Peter Amundin, Koncernstab hälso-och sjukvård
peter.amundin@vgregion.se

Vice Ordförande Anneli Bjerde VästKom
anneli.bjerde@vastkom.se

Sekreterare Anette Alfredsson Samverkansfunktionen
anette.alfredsson@vgregion.se

Kommunernas representanter

Monica Holmgren GR, Göteborgsregionens kommunalförbund
monica.holmgren@molndal.se

Carin Bringestedt GR, Göteborgs stad
carin.bringestedt@centrum.goteborg.se 

Lena Olsson Fyrbodals kommunalförbund
lena.olsson@tanum.se

Maria Olsson Sjuhärads kommunalförbund
maria.a.olsson@mark.se

Maud Joelsson Skaraborgs kommunalförbund
maud.joelsson@tidaholm.se

Västra Götalandsregionens representanter

Mikael Forslund Habilitering & Hälsa
mikael.forslund@vgregion.se

Jeanette Rehn Närhälsan och Regiongemensam hälso- och sjukvård jeanette.rehn@vgregion.se

Agneta Hamilton Privat primärvård
agneta.hamilton@ptj.se

Rolf Färnlöf Koncernstab hälso- och sjukvård
rolf.farnlof@vgregion.se

Josef Adolfsson Sjukhus
josef.adolfsson@vgregion.se

Representant från distributör/-er deltar vid överenskomna punkter vid varje möte. 

Senast uppdaterad: 2019-04-30 10:57