Innehåll och kostnad

IS/IT-tjänsten innehåller systemstöd med ett antal funktioner som i huvudsak
stödjer verksamheter inom vårdval med:

  • Journalhantering, Patientadministration, Ordination, Diagnostik, Verksamhetsuppföljning- (AsynjaVisph)
  • Logguppföljning (SALA)
  • Nationella tjänster (NPÖ, Journalen, Pascal, Webcert, )
  • Personuppgiftstjänster (Befolkningsregistret)
  • Katalogtjänst för organisation och anställningar (KiV)
  • Funktion för e-utbildning (Lärplattform)
  • Informationsöverföring till ersättningssystem 
  • Verksamhetsuppföljning (Medrave)

VGR  erbjuder support, utbildning, kontinuerlig utveckling enligt beslutad plan samt säkerställer att systemen stödjer Krav- och Kvalitetsboken. Erbjudandet kostar 13 000 årligen per användare.

Bild av vad IS/IT-tjänsten innehåller

Införandet tar ca 12 veckor och ställer tekniska krav på er som privat vårdgivare, läs mer om detta under rubriken Information vid införandet.

Förutsättningar

Förutsättningar för åtkomst till IS/IT tjänst för privata vårdgivare

Läs mer om systemen

AsynjaVisph och SALA

eFrikort

KiV

Lärplattform

Befolkningsregistret

Arbetsplatskoder

NPÖ och journalen

Pascal