Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunala optioner inom FVM

Fyra personer i olika åldrar i utomhusmiljö i en park.

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett unikt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Kommunerna kan ansluta sig till den nya vårdinformationsmiljön i olika nivåer.

Tillsammans skapar vi en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. I Västra Götalandsregionens avtal med Cerner Sverige AB om det nya IT-stödet Millennium ingår att även kommunerna kan ansluta sig. Det ska förenkla invånarens resa genom vården och underlätta samverkan mellan berörda aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola (elevhälsa).

Kommunal hälso- och sjukvård - en del av framtidens vårdinformationsmiljö

Beskrivning av de tre kommunala optionerna

Alla 49 kommuner i Västra Götaland har undertecknat en eller flera optioner inom programmet FVM. Det innebär att de i olika grad kan välja att skriva avtal om att få tillgång till funktioner i det nya IT-stödet Millennium. Optionerna är:

 • Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare

  Vi har behov av att utbyta information på ett säkert sätt inom flera områden än de vi har stöd för idag, men saknar en gemensam vårdinformationsmiljö. Option 1 omfattar funktioner som ska:

  • underlätta samverkan mellan olika aktörer.

  • göra det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga.

  • bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer.

 • Option 2: IT-stöd för elevhälsa

  En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda aktörer. Med option 2 får kommunens elevhälsoteam en gemensam samarbetsyta där elev och vårdnadshavare kan vara delaktiga.

 • Option 3: IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård
  Idag ägnar hälso- och sjukvårdspersonal mycket av sin arbetstid åt att söka information om patienter hos andra vårdgivare. Option 3 ger ett modernt IT-stöd som stödjer både de interna processerna och de som är gemensamma med andra vårdgivare. Funktionerna i option 3 gör det möjligt att få en samlad bild och en koordinerad plan som alla inblandade aktörer har tillgång till, även patienten själv.

Kommunerna i Västra Götaland ska skriva avtal senast i april 2020 om de optioner man vill ta del av.

Senast uppdaterad: 2020-06-04 09:23