Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Drift- och förvaltningsavtal

På den här sidan finns aktuella versioner av drift- och förvaltningsavtalet inklusive bilagor. Avtalet reglerar de tjänster som VGR ska tillhandahålla för att kommunerna ska kunna använda den funktionalitet i Millennium som respektive kommun avropar från leverantören Cerner.

Drift- och förvaltningsavtal Millenniumtjänster (VGR), första version 2019-08-14

Bilagor till drift- och förvaltningsavtal Millenniumtjänster (VGR) - 2019-08-14 

Kostnadsberäkning Millenniumtjänsten 2019-12-17

Prismodell kommuner - FVM

Drift- och förvaltningsavtalet, i denna första version, är ett underlag för att ge kommunen en uppfattning om vad Millenniumtjänsten kommer att innehålla. Till detta avtal finns en bilaga som beskriver befintliga IT-tjänsteleveranser hos VGR idag.

IT-tjänsterna kommer att omarbetas och anpassas inför driftstart för att beskriva hur den nya Millenniumtjänsten ska levereras. Arbetet med att ta fram det slutliga avtalet genomförs i nära samverkan mellan parterna för att nå ett bra resultat. En teknikarbetsgrupp, med representanter från kommunerna i Västra Götaland, har etablerats.

Tidplan för drift- och förvaltningsavtal

  • Drift- och förvaltningsavtal första version, augusti 2019 (se ovan)
  • Drift- och förvaltningsavtal andra version, levereras oktober 2019 (utgått)
  • Drift- och förvaltningsavtal tredje version, levereras kvartal 1 2020 efter etablering av teknisk miljö
  • Drift- och förvaltningsavtal slutgiltig version, levereras före första driftstart

Drift- och förvaltningsavtal för Millenniumtjänsten tecknar respektive kommun med VGR inför sin driftstart.

Senast uppdaterad: 2020-03-06 10:05