Ändringslogg för Specifikation gällande samarbete och styrning

Inga ändringar är gjorda sedan avtalsstart 2017-10-01.