Inbjudan nätverksträff närsjukvårdsteam 17 maj

Scandic Europa, Göteborg,  09.00 – 15.30. Kaffe och smörgås finns från kl. 08.30

Program

09.00 Välkomna och Check-in

09.30 Information – nuläge, Karin

10:00 Förslag till uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell, Karin

10.30 Diskussion

11.30 Lunch

12.30 Feedback från diskussionerna

12.50 Följeutvärdering Mobil Närvård - Delrapport 3, Dag, Anna

13.50 Diskussion under fika, Från projekt till ordinarie verksamhet för Närsjukvårdsteam

14.50 Feedback diskussion

15.10 Check-out

15.30 Avslut

Välkomna!