Mobil närvård - nätverksträffar våren 2018

Projektledarträffar

180131 heldag  Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

180322 heldag  Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

180523 heldag  Clarion Post Hotel, Göteborg

Anmälan via mejl till E-postadress

Nätverksträff mobila hemsjukvårdsläkare

180227  heldag  Scandic Europa, Göteborg

Anmälan via mejl till E-postadress

Nätverksträff närsjukvårdsteam

180517  heldag  Scandic Europa, Göteborg

Anmälan via mejl till E-postadress

Nätverksträff Mobil Närvård ( alla intresserade)

180424 heldag  Elite Park Hotel, Göteborg