Samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL

I Västra Götaland finns gemensamma rutiner mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för in- och utskrivning av patienter och överföring av information.

 I Västra Götaland används ett gemensamt it-stöd, SAMSA, för samordnad planering där en samordnad plan vid utskrivning från sjukhus upprättas. Processen innebär att företrädare för hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård tillsammans med patienten, och dennes närstående, planerar för fortsatt vård- och omsorg efter utskrivning från sjukhus. Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde.

Kommunerna och Västra Götalandsregionen har båda ett ansvar för att utveckla den samordnade vårdplaneringen genom systematisk uppföljning och avvikelserapportering.

Regional webbplats för SVPL

Kontakt

Jan Carlström
Ordförande styrgrupp SVPL
jan.carlstrom@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-03-26 13:50