Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning, 2017:612, gäller från 1 januari 2018. Den ersätter betalningsansvarslagen 1990:1404. En tillfällig överenskommelse och riktlinje gäller i Västra Götaland fram till 24 september 2018. Arbete pågår för att få såväl betalningsmodell som rutiner och IT-tjänst på plats till i september. Det är viktigt att förberedelsearbetet kommit igång i både verksamhet och i vårdsamverkan.

Nuläge: tillfällig överenskommelse till september 2018

Den tillfälliga överenskommelsen säger att 2017 års regler för betalansvar gäller till och med 2018-09-24.

Detta innebär att Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland 2007-11-28 också gäller till och med detta datum.

Under denna tid gäller också att ersättning för vård av enskilda som är utskrivningsklara skall lämnas med belopp på 4 277 kr/dag, i enlighet med 2017 års nivå.

Arbete med betalningsmodell fortsätter

Ett förslag på överenskommelse om ekonomisk modell för betalningsansvaret är på remiss hos länets kommuner. Modellen är en genomsnittsmodell som räknas på en månad och där betalning sker retroaktivt. Alternativet till den föreslagna genomsnittsmodellen är den modell som lagen föreskriver med individberäkning på tre dagar. Sista svarsdatum är satt till 23 april. Förslaget går sedan till det politiska samrådsorganet (SRO). För mer information se VästKom.

IT-tjänsten SAMSA anpassas

Den nya versionen av IT-tjänst SAMSA som ska tas i bruk 2018-09-25 kommer att vara ett stöd för in- och utskrivningsprocessen.

Flera partssammansatta arbetsgrupper inom SAMSA förvaltning arbetar med att anpassa IT-tjänsten SAMSA, ta fram stödjande rutiner samt att planera för utbildningsinsatser.

Läs mer om SAMSA:s arbete på GITS hemsida

Implementeringsarbete

Implementeringsarbete pågår i verksamheter och i vårdsamverkan delregionalt. Kontaktuppgifter till processledare delregionalt:

Jeanette Andersson, Skaraborg
jeanette.andersson@skaraborg.se

Charlotte Bliesener Falkenström, Södra Älvsborg
charlotte.bliesener@vgregion.se

Anette Forsberg, Fyrbodal
anette.forsberg@vgregion.se

Lena Arvidsson, Göteborgsområdet
lena.arvidsson@vgregion.se

Carina Westerelve, SAMLA
carina.westerelve@alingsas.se

Mikael Bengtsson, SIMBA
mikael.bengtsson@vgregion.se

Lena Arvidsson

Processledare
Telefonnummer

Maria Grip

Processledare
Telefonnummer