Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Taligenkänning

Här hittar du som privat vårdgivare information om projektet Taligenkänning (TIK) .

När Millennium införs kommer nuvarande arbetssätt kring dokumentation att behöva ändras eftersom Millennium bygger på att vårdgivare dokumenterar i nära anslutning till vårdmötet med patienten. Ett sätt att underlätta för realtidsdokumentation är att använda taligenkänning. Här finns information från projektet som stöttar införandet av taligenkänning för privata vårdgivare som har avtal med VGR.

Taligenkänning är en programvara som översätter tal till text. Det innebär att man använder rösten för att producera text i stället för att skriva med tangentbordet. Programvaran innehåller även funktioner för att underlätta arbetet med att dokumentera, exempelvis autotexter. Autotexter är fördefinierade texter som snabbt kan infogas i journalen via ett talkommando. Att införa taligenkänning ger god möjlighet att redan nu kunna dokumentera i realtid, så att detta är förberett inför att Millennium införs.

De berörs av införandet

Alla verksamheter som inför Millennium kommer att påverkas av införandet av taligenkänning. De yrkesgrupper som främst berörs är de som ska använda Millennium för vårddokumentation. Medicinska sekreterare och läkare är de yrkesgrupper som kommer att påverkas i störst utsträckning i form av förändrade arbetssätt. 

Exempel på användare

 • De som i nuläget skriver journaldokumentation själv utan stöd av vårdadministratör. För denna grupp innebär användandet av taligenkänning ingen större förändring i arbetssätt. Med taligenkänning får de tillgång till funktioner som förenklar och snabbar upp arbetet med att dokumentera.
 • De som i nuläget dikterar och har stöd av vårdadministratör. För denna grupp innebär förändringen ett nytt sätt att arbeta som kan ta lite tid att vänja sig vid, men med ökad vana kan funktionerna i taligenkänning effektivisera arbetet.

Exempel på nyttor

För patienten

 • Patienten får direkt tillgång till det som dokumenterats i samband med vårdbesöket och det ger ökad möjlighet att vara delaktig i sin vård och bättre koll på den egna hälsan.
 • Patientsäkerheten ökar eftersom personal har direkt och enkel tillgång till journalanteckningar

För personalen i hälso- och sjukvården

 • Traditionellt sett dikterar läkare till en ljudfil som sedan skrivs in i journalen av medicinsk sekreterare. Denna dubbeldokumentation minskar eller försvinner helt.
 • Personal får direkt tillgång till patientinformation vid vårdövergångar
 • Det blir möjligt att enklare och snabbare ta rätt beslut kring diagnos och behandling
 • Personal slipper söka och lyssna av ljudfiler som ännu inte skrivits ut för att få den senaste uppdateringen om patientens vårdplan och hälsa.
 • Socialstyrelsens rekommendation om att journalanteckningar ska vara tillgängliga inom 48h kan bättre efterlevas.
 • Läkare kan signera och avsluta sin journalanteckning direkt efter patientmötet. Detta kan frigöra tid och minska stress i arbetet.
 • Skrivande personal kan snabbt och enkelt journalföra och därmed undvika att skapa en kö av dokumentationsarbete som ska hanteras senare.  

Andra nyttor med taligenkänning

 • Kan nyttjas för uppgiftsväxling mellan olika professioner.
 • Personal kan arbeta på toppen av sin kompetens, vilket kan ge större arbetsglädje.
 • Personal får en mer hållbar arbetssituation eftersom den administrativa tiden minskar.

Respektive hälso- och sjukvårdsförvaltning samt privata vårdgivare ansvarar för att implementera taligenkänning i den egna verksamheten, via den struktur med lokala införandeprojekt som används vid införandet av Millennium. Koncernstab digitalisering (KSD) ansvarar för att driva det regionövergripande projektet för införandet av taligenkänning.

Omfattar privata vårdgivare

Tjänsten taligenkänning ingår i VGR:s avtal med Cerner och tillhandahålls av leverantören Nuance. Avtalet omfattar även användning av tjänsten för dig som privat vårdgivare.

Tidplan

Det regionala projektet för att stötta implementeringen av taligenkänning startade hösten 2022. Planen framåt är att ett antal enheter inför taligenkänning under 2023 och att taligenkänning finns som en beställningsbar tjänst från 2024 för de verksamheter som inte redan infört då.

Vid intresse att införa taligenkänning, kontakta Martin Weimarck, delprojektledare taligenkänning för privata vårdgivare.

Den utbildning VGR har tagit fram om taligenkänning finns tillgänglig via Lärportalen även för privata vårdgivare och ingår utan extra kostnad.

Utbildning i taligenkänning i Lärportalen

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om införandet av taligenkänning för privata vårdgivare som har avtal med VGR.

Film om taligenkänning ur patientens perspektiv

Film med introduktion och demo

Denna film är en efterinspelning av ett möte om taligenkänning som hölls hösten 2022 med Koncernstab digitalisering och leverantören Nuance. Inbjudna till mötet var bland annat implementeringsansvariga för Millennium samt andra representanter från de lokala införandeprojekten. Inspelningen innehåller två olika delar som kan ses vid olika tillfällen:

 • 00:00-24:25 Introduktion till taligenkänning och goda exempel från andra regioner.
 • 24:27-44:55 Demonstration av hur Nuance Medical Dragon taligenkänning fungerar i praktiken.

För nedladdning: Taligenkänning – introduktion och demo

Under 2020–2021 genomfördes två piloter under åtta veckor med representanter från NU-sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Deltagande avdelningar var Bariatriska mottagningen på SU och Område 1 på NU-sjukvården. Användarna var från olika professioner: läkare, sjuksköterskor, dietister, kuratorer och arbetsterapeuter. Projektet pågick från 1 september 2020 till 31 mars 2021.

Huvudsakliga lärdomar 

 • Mycket förarbete i verksamheten krävs för att få en lyckad pilot
 • Goda kunskaper och vana att arbeta i journalen (i piloterna användes Melior)
 • Vana att diktera med diktafon (för de som skriver själva idag)
 • Börja med enkla mallar (i piloterna användes Melior)
 • Viktigt med kontinuerligt stöd på plats under längre tid
 • Snabbast effekthemtagning för användare som skriver själva idag
 • En utredning avseende funktionen i Förenklad åtkomst behöver göras vid införande av taligenkänning

Frågor

Vid frågor om NU-sjukvårdens piloter, kontakta Jonas Blank, verksamhetschef i NU-sjukvården.

Beslut

I maj 2021 tog Klinisk ledning i VGR beslut om att regiongemensamma förberedelser för realtidsdokumentation behöver starta inför införandet av Millennium.

Beslut om regiongemensamma förberedelser för realtidsdokumentation

Martin Weimarck

Delprojektledare taligenkänning, privata vårdgivare
Senast uppdaterad: 2023-08-21 16:46