Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Omorganisation av laboratoriemedicinsk verksamhet

Regionfullmäktige beslutade 4/2 att laboratoriemedicinsk verksamhet i Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 organiseras tillsammans. Ansvaret för den nya organisationen ges till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syftet med samordningen är att få en bättre och jämlik laboratoriemedicinsk verksamhet i hela Västra Götalandsregionen, det är också sätt att effektivisera. Att samordningen görs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset är för att få den nödvändiga kopplingen till Sahlgrenska akademin.

Laboratoriemedicinsk analysverksamhet bedrivs i dag i egen regi inom NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Sjukhusen i Väster (Kungälv). SÄS har i uppdrag att driva laboratoriemedicinsk verksamhet på Alingsås lasarett medan laboratorieanalyserna för Frölunda sjukhus och Angereds närsjukhus ombesörjs via SU.

Regionfullmäktiges beslut innebär att detta bildar en ny organisation under SU.

Den laboratoriemedicinska verksamheten på Skaraborgs sjukhus bedrivs idag av extern utförare och berörs inte av beslutet.

I september 2017 presenterades rapporten Samordning medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen för koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård. Koncernledningen enades om att det lämpligaste vore att den medicinska diagnostiken i regionen samorganiserades inom ordinarie organisationsstruktur, och därmed att det långsiktiga målet är att den medicinska diagnostiken inom VGR ska samlas inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisation. Samordning av laboratoriemedicin är första steget. Beslut om bild- och funktionsmedicin tas efter erfarenheter från samordning av laboratoriemedicinen och ytterligare utredning.

Organisationsförändringen innebär att de laboratoriemedicinska verksamheterna Kungälv, NU, SU och SÄS tas ut ur sina nuvarande organisationer och samorganiseras som en ny del inom SU.

Modell för laboratorieverksamheten, regler för återbetalning och underskott hos leverantör med mera och konsekvenser per sjukhus, kommer arbetas fram regiongemensamt och vara klar under våren 2020.

Regionstyrelsen fortsätter samordna ärendet och ta de initiativ som behövs för att de berörda styrelserna ska kunna genomföra organisationsförändringen.

Senast uppdaterad: 2020-02-07 11:35