Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Backa osteoporosmottagning

Backa osteoporosmottagning har inriktning parenteral behandling av osteoporos. Vi tar emot färdigutredda osteoporospatienter.

Mottagningen ger parenteral behandling med zoledronsyra/denosumab till osteoporospatienter där peroral behandling ej är möjlig eller lämplig.

Vi behandlar även på plats på SÄBO inom Göteborgs kommun.

Backa osteoporosmottagning är ett tvåårigt projekt som kompletterar befintlig osteoporosvård. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd finansierar projektet.
Osteoporos är underbehandlat och det finns stora vinster för både individ och samhälle i att fler personer får adekvat behandling mot osteoporos. 

Vårdgivaransvaret för patienten ligger alltid på listande vårdcentral vilket innebär att receptförskrivning av alla läkemedel (utom zoledronsyra/denosumab) och provtagning sköts av listande vårdcentral. Parenteral behandling med zoledronsyra/denosumab rekvireras av Backa osteoporosmottagning. 

Målgrupp:
Patienter över 50 år med diagnosticerad osteoporos i behov av parenteral behandling med zoledronsyra/denosumab.

Kriterier för att remittera till Backa osteoporosmottagning:

  • Patienten är färdigutredd avseende osteoporos.

  • Ca, kreatinin och eGFR är tagna på listande vårdcentral tidigast en månad före remittering.

  • Patienten ska alltid från remitterande vårdcentral vara insatt på adekvat kalcium-och vitamin D-behandling. 

Remissen ska innehålla: 

  • Underlag för diagnos osteoporos, till exempel DXA-mätning.

  • Önskad parenteral behandling (zoledronsyra alternativt denosumab).

  • Provsvar och provtagningsdatum för Ca, kreatinin och eGFR.

Remittera till oss:

  • E-remittera via Asynja från Närhälsan till Backa osteoporosmottagning,

    eller

  • faxa remiss till Backa osteoporosmottagning på nummer: 031-52 10 28

Kostnad:
Backa osteoporosmottagning står under projekttiden för kostnaden för den parenterala behandlingen. Patientavgift tas ut enligt gällande avgiftshandbok. Frikort gäller.

Kontakt

E-post:
backa.osteoporosmottagning@vgregion.se

Telefon: 031-74 27 337

Fax: 031-52 10 28

Adress:
Backa Osteoporosmottagning
Närhälsan Backa Vårdcentral
Rimmaregatan 2
422 47 Hisings Backa

Senast uppdaterad: 2018-03-29 14:01