Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional tillgänglighetsledning

Två sjuksköterskor pratar med varandra
Fotograf: Paul Björkman

Statistik

Här kan du följa aktuell statistik för Västra Götalandregionens tillgänglighet.

Västra Götalandsregionen ska genom gemensamma satsningar uppnå vårdgarantin och förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Det ska gynna patienterna så att de får rätt vård i rätt tid.

För att öka tillgängligheten till vård i Västra Götalandsregionen har regiondirektör Ann-Sofi Lodin gett Kaarina Sundelin, direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning, mandat att leda, utveckla och samordna nödvändiga resurser inom den planerade vården.

Nuläget

Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvården i hela Sverige står inför stora utmaningar med en pandemi som kräver stora resurser över lång tid. I den situation vi befinner oss i är det angeläget att samordnat nyttja den samlade kapacitet som finns att tillgå, såväl den som finns inom regionens egna sjukhus som den som VGR kan köpa från privata vårdgivare. Annars riskerar patienter som behöver få träffa läkare, påbörja en behandling, få en operation osv att få vänta oskäligt lång tid. Utöver det lidande som detta på olika sätt innebär för individen kan det i värsta fall leda till ett förvärrat tillstånd. Den ”vårdskuld” som VGR redan har dragit på sig måste hanteras nu, det går inte längre att skjuta på.

För att nå önskat resultat behöver resurser användas på ett smart sätt och all kapacitet nyttjas. VGRs sjukhus ska fokusera på det som enbart de kan göra och externa vårdgivare kan stötta upp inom andra delar. Genom snabb och kraftfull styrning ska produktion utföras på de tider eller på de sjukhus där ledig kapacitet finns. Redan utpekade strategierna för vårdens utveckling med digitala lösningar och mobila vårdformer ger möjlighet till säker vård under pandemin, ökad kvalitet och effektivare resursutnyttjande. Att ge patienter vård i rätt tid och om möjligt inom primärvården för att undvika akuta tillstånd och slutenvård blir än viktigare för att avlasta sjukhusen så mycket som möjligt.

Här kommer relevanta dokument publiceras

Här kommer relevanta länkar publiceras

Nyheter

  • Västra Götalandsregionen har en rutin för att möta kapacitetsbrist för opererande specialiteter vid särskild händelse i Västra Götalandsregionen.

  • andemin påverkar möjligheten att arbeta med tillgänglighet och vårdköerna. Regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL) arbetar med frågor om hur VGR ska hantera det när pandemin avtar

  • På Regional särskild tillgänglighetslednings (RSTL) möte den 16 november 2020 togs beslut om att sjukhusen rekommenderas skicka prio 3-vård (lägsta prioriteten) på VGRs avtal med privata utförare i så stor utsträckning som möjligt. Detta till följd av att covid-vården ökar på sjukhusen och de lägst prioriterade patienterna riskerar åter att få stå tillbaka och vänta ännu längre.

Senast uppdaterad: 2021-04-08 09:40