Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FAQ – länkar och svar

Sidan är under uppbyggnad

Sidan är under uppbyggnad.

 • 1.1-3   Vårdgivarfrågor
 • 2.          Kommunrelaterade frågor – intygsutfärdande
 • 3.1-4    Patientrelaterade frågor

Skaffa vårdavtal

 

Barn2011 – vårddata, epidemiologi och listning

Manualer finns i Barn2011 – en för privata vårdgivare och en för Folktandvården.

 • Behörighet
  Behandlare ska vara ha eTjänstekort (SITHS-kort) – ansök och följ instruktionerna på eTjänstekort

 • Problem att logga in
  Klinikkontakten (huvudadministratören) kan kontrollera under fliken Användare om personen är rätt registrerad som användare på den aktuella kliniken:
  - kopplad till rätt klinik
  - rätt HSA-id
  - inte är dubbelregistrerad

  Supporten på Enhet Tandvård kontaktas i andra hand.

  Ny klinikkontakt ska meddelas till Enhet Tandvård som ger administratörbehörighet i Barn2011.

 • Vårddata och epidemiologi – när?

  Se Barn2011 – vårddata

 

Listade patienter i Barn2011

 • Fördelning – på närmate Folktandvårdsklinik
  Barn och unga som inte själva valt en tandvårdsklinik blir automatiskt fördelade och listade på den Folktandvårdsklinik som ligger närmast folkbokföringsadressen.

 • Utebliven ersättning för listad patient – orsak
  Om ersättning för en listad patient saknas:
  - Kontrollera i Barn2011 under fliken Utbetalningar
  - Kontrollera i Barn2011 om patienten fortfarande är listad på kliniken
  - Kontrollera om det finns ett registrerat revisionsdatum som inte är "för gammalt" eller registrerat "för sent".

  Om revisionsdatumet är passerat med 90 dagar upphör ersättningen tills datum för ny revision registreras. Det innebär att om revisionen registrerats efter underlaget för månadens utbetalning tagits fram, kommer patientens tandvårdspeng inte med vid den aktuella utbetalningen.

 • Var är patienten listad?
  Enhet Tandvård kan bara svara på frågan om viss patient tillhör den aktuella kliniken – eller om hen är listad på annan klinik, alltså inte vilken klinik det är.
  Om en klinik utanför VGR ska skicka faktura lämnar vi ut uppgiften. Akuttandvården (FTV) har egen inloggning och kan själva kontrollera var en patient är listad.

 • Skyddade personuppgifter
  Valblankett, vårddata- och epi-blankett ska skickas till Enhet Tandvård för registrering.

 • Ändrat personnummer
  ????  Kontakta Enhet Tandvård??? Eller kan klinikkontakten göra följande:
  Kontrollera det gamla personnumret och sedan det nya i Västfolket. Kontrollera att patienten är listad på kliniken i Barn2011.  VEM????
  I Barn2011 och fliken Administration under Byt personnummer fyller du i både det gamla och det nya numret. Klicka på Kontrollera och bekräfta bytet samt OK om du är säker på att uppgifterna stämmer. Om du ska ändra flera nummer klickar du på Byt personnummer igen.  VEM kan göra detta?????????????????????

Barn......

Man....

NFS-tandvård – generellt

Se sidan Särskilt tandvårdsstöd – NFS-tandvård med följande rutor:

 • Hjälp på vägen – för nya behandlare & privata vårdgivare
 • Behandling utan giltigt intyg om N- eller F-tandvård ersätts inte.
  Kontrollera intyg vid varje besök via eFHB eller Fakturaportalen
  Intyg kan dras in om:
  -  tidsgränsen löpt ut
  -  patienten flyttat från Västra Götaland
  -  villkoren inte längre är uppfyllda, som att sjukdomsbilden ändrats
  -  det utfärdats på felaktiga grunder.
  Enhet Tandvård ska kontaktas om:
  - patienten har skyddad identitet
  - vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland.
 • ATB och STB Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag kan inte kombineras med Särskilt tandvårdsstöd
 • Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag
 • Läkarintyg – blanketter och taxor för utfärdande

N-tandvård – nödvändig tandvård

Se sidan N-tandvård och munhälsobedömning med följande rutor:

 • Patientens rätt till N-tandvård ska grundas på ett realistiskt behandlingsbehov
 • Förhandsbedömning inför N-tandvård
 • Kontinuitet och kvalitet i N-tandvården
 • Individanpassad långsiktig behandlingsplan
 • Ingen eller begränsad ersättning
 • Vårdmodeller (K, P och M1-3) & Mobil hemtandvård
 • Registrera N-tandvård i Socialstyrelsens tandhälsoregister – inom 14 dagar efter utförandet
 • Vem får intyg om N-tandvård – och hur?

F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller Funktionsnedsättning

Se sidan F-tandvård med följande rutor:

 • Patienten kan ha rätt till intyg om F-tandvård – vid elva diagnoser F1-F11
 • Vem får intyg om F-tandvård – och hur? Arbetsgång från ansökan till beslut.
 • Förhandsbedömning inför F-tandvård
 • Kontinuitet och kvalitet i F-tandvården
 • Individanpassad långsiktig behandlingsplan
 • Registrera F-tandvård i Socialstyrelsens tandhälsoregister – inom 14 dagar efter utförandet
 • Ingen eller begränsad ersättning vid F-tandvård

S-tandvård – som led i Sjukdomsbehandling under begränsad tid

 Se sidan S-tandvård med följande rutor:

 • Ingen eller begränsad ersättning vid S-tandvård
 • Patienten kan ha rätt till S-tandvård – vid 14 sjukdomstillstånd

Unga vuxna 20-24 år med Särskilt tandvårdsstöd

 Se sidan Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd med följande rutor:

 • Vid N-tandvård och F-tandvård
 • Vid S-tandvård
 • Ingen patientavgift – och inget ATB eller STB
 • Fakturering av NFS-tandvård för unga vuxna

Förhandsbedömning – eFHB

Förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras, om inte annat överenskommits. Det ska då framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
För S1 och S2 kan en längre behandlingsperiod än ett år accepteras.

Förhandsbedömning i efterhand, se sidan Ersättning – Fakturaportalen och rutorna Ingen eller begränsad ersättning vid N-, F- samt S-tandvård.

Se sidan Förhandsbedömning  eFHB med följande rutor:

 • Alla ansökningar ska i tillämpliga delar innehålla:
 • N-tandvård – särskilt om FHB
 • F-tandvård – särskilt om FHB
 • S-tandvård – särskilt om FHB
 • Unga vuxna – FHB
 • Enhet Tandvård bedömer om:
 • Komplettera FHB
 • Skaffa användarkonto i eFHB
 • Skyddad identitet eller vid utomlänstandvård

//Antar att följande inte stämmer längre?!:     Om ansökan om FHB görs efter behandlingen är utförd, måste vårdgivaren ta kontakt med Enhet Tandvård som kan ändra datumet i systemet TEARS – annars går inte fakturan igenom Fakturaportalen eftersom datumen för FHB och behandling inte överensstämmer. Dock står vårdgivaren risken för kostnaden om behandlingen eller kostnaden underkänns i FHB. /// ?????? Stämmer detta ?????? /////  

Ersättning – Fakturaportalen

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna och personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom de inte ska betala patientavgift. ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Se sidan Ersättning – Fakturaportalen med följande rutor:

 • Fakturera inom sex månader: Utförd vård ska faktureras omgående – dock senast sex månader efter behandlingsdag. Journalkopior kan begäras in.
  Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Fakturaportalen – LÄS MER.
  Om Fakturaportalen inte fungerar med mera 
 • Ingen eller begränsad ersättning – vid N-tandvård
 • Ingen eller begränsad ersättning – vid F-tandvård
 • Ingen eller begränsad ersättning – vid S-tandvård
 • Kvalitetsgranskning av NFS-tandvård
 • Kontrollera intyg om N- och F-tandvård via eFHB eller Fakturaportalen
 • Registrera N- & F-tandvård i SoS:s tandhälsoregister – inom 14 dagar efter utförandet
 • Läkarintyg – avgifter
 • Fakturering när FHB gjorts i efterhand
  /// ?????? Stämmer detta  /////  Om ansökan om FHB görs efter behandlingen är utförd, måste vårdgivaren ta kontakt med Enhet Tandvård som kan ändra datumet i systemet TEARS – annars går inte fakturan igenom Fakturaportalen eftersom datumen för FHB och behandling inte överensstämmer. Dock står vårdgivaren risken för kostnaden om behandlingen eller kostnaden underkänns i FHB. /// ?????? Stämmer detta ?????? /////
 • Makulering 85+
  /// ?????? Vad gäller och hur formuleras frågan ?????? ////

Patientavgifter & eFrikort m m

Se sidan Patientavgifter & eFrikort m m med följande rutor:

 • eFrikort: Anslut din klinik & sök behörighet  steg för steg. Privata vårdgivare som har patienter med Särskilt tandvårdsstöd kan ansluta sig till tjänsten eFrikort.
 • Patientavgifter i Västra Götaland
 • Uteblivet besök och sent återbud
 • Högkostnadstak 1 100 kronor
 • Högkostnadskort
 • Frikort
 • ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt tandvårdsstöd
 • Anslag i väntrum om patientavgifter, frikort m m

Granskning av fakturerad NFS-tandvård – hur och varför

Se sidan Kvalitetsgranskning av NFS-tandvård med följande rutor:

 • Slumpvist eller riktat urval av ärenden
 • Journalhandlingar skickas in via eFHB
 • Bara insända handlingar ligger till grund för beslut
 • Beslut inom 25 dagar

Tandvård för asylsökande och personer utan tillstånd

Privata vårdgivare som vill erbjuda tandvård till asylsökande i Västra Götaland måste ha ett avtal med Västra Götalandsregionen.

Se sidan Asylsökande med flera med Riktlinjer och följande rutor:

 • 1. Barn som inte fyllt 18 år
 • 2. Personer som fyllt 18 år
 • Omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta
 • Personer utan tillstånd – registrering och journalföring
 • Förhandsbedömning – asylsökande och personer utan tillstånd
 • Tolk – för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 • Sekretess och tystnadsplikt – för invånare, asylsökande och personer utan tillstånd
 • Patientavgifter – för asylsökande och personer utan tillstånd
 • Uteblivet besök eller sent återbud
 • Fakturor och ekonomifrågor

Avtal om tandvård till asylsökande barn och vuxna

Se sidan Privata leverantörer – asyltandvård med följande rutor:

 • Gör så här för att få ett avtal om tandvård till asylsökande
 • Leverantör och behandlare – allmänna krav
 • Förlängda revisionsintervall för 3-24 år
 • SITHS-kort – ansök och beställ via TjänsteID-service

 

Vårdsamverkan – För intygsutfärdare och administratörer

Sidan besvarar de flesta frågor kring tandvårdsintyg (ingyg om N-tandvård) och uppsökande munhälsobedömningar (MHB) under följande rubriker:

 • MAS utser intygsutfärdare och ger behörighet  /////// Bör denna punkt läggas till och besvaras på sidan via länken ovan ??? //////////
 • Vem får intyg om N-tandvård – och hur?
 • Registrera & uppdatera i Intygsbeställningen
 • Beslutsstödet i Intygsbeställningen – gör det lätt att göra rätt
 • Juridiska krav på kommunen som uppgiftslämnare
 • Rätt uppgifter i Intygsbeställningen – gör att tandhygienisterna hittar ja-tackarna
 • Tandvårdsintyg på 20-årsdagen
 • Tre procent bör ha tandvårdsintyg – bland invånare 20+
 • Giltighet och indragning av intyg
 • Lathund om munhälsobedömning och N-tandvård

Folktandvårdens tandhygienister gör alla besök för MHB i hela Västra Götaland. Tidigare upphandlades detta enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, men regleras nu i en överenskommelse mellan VGR och Folktandvården Västra Götaland.

Vårdsamverkan – Tandvårdsintyg och uppsökande verksamhet

Sidan handlar om kommunens ansvar, samverkan, uppföljning och utvärdering av resultaten runt om i kommunerna under följande rubriker:

 • Ansvarsområden enligt Överenskommelsen 2018
 • Munhälsobedömning
 • Utbildning i munhälsovård

Verksamhetsberättelser för varje år från 2009 fram till idag med artiklar och statistik kring kommunernas resultat som kommenteras av Enhet Tandvård – samt tips och råd om hur verksamheten kan planeras för att så många som möjligt ska kunna bli besökta och få sin munhälsobedömning.

kommer

I Västra Götaland upphör den fria tandvården det år man fyller 25 år. Då ska alltså patienten själv betala sin tandvård – men har rätt till tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd via Försäkringskassan.

Läs om Försäkringskassans tandvårdsstöd:
- Allmänt tandvårdsbidrag
- Särskilt tandvårdsbidrag
- Högkostnadsskydd

För asylsökande med flera finns särskilda regler

Se nedan.

Frågor från patienter, anhöriga, kuratorer, gode män och andra. Även från sjukvården angående sina patienter.

Patientinfo finns primärt på 1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema Där finns även länkar till info på 28 språk.

N-tandvård – nödvändig tandvård och gratis munhälsobedömning, MHB

 • Vem kan få intyg om N-tandvård – och hur?
  - Vem
  :   Intyg ges till personer med bestående och omfattande behov av vård och omsorg – inom fyra kategorier, se vilka på sidan N-tandvård och munhälsobedömning under Vem kan få intyg om N-tandvård – och hur?
  OBS: Det är det allmänna omvårdnadsbehovet som avgör rätten till intyg – alltså inte tandvårdsbehovet eller behov av ekonomiskt bistånd.

  - Intyget är digitalt – giltigheten ska kontrolleras av tandvårdskliniken inför varje besök.
  Nyblivna intygshavare får brev från Enhet Tandvård om allt de behöver veta inför det första tandläkarbesöket och vad N-tandvård och munhälsobedömning innebär. I brevet står intygsnumret, beslutsdatum och giltighetstiden. Och att giltigheten alltid kontrolleras – om patienten saknar giltig ID-handling måste den som följer med intyga vem patienten är. Personen ombeds dessutom att tala om för sin tandläkare att de har ett intyg.

  - N-tandvård:   En basundersökning per kalenderår samt förebyggande och regelbunden tandvård för att bevara patientens munhälsa och undvika försämringar av allvarliga och sjukliga förändringar i munnen samt motverka smärta och andra obehag.
  Exempel: Lagning, rotfyllning, utdragning, avtagbara proteser (undantag även fasta broar, kronor, implantat).
       - Samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i patientavgift under 12 månader. Patientavgift ska inte betalas av unga vuxna och personer över 85 år.
  Se sidan Ersättning – Fakturaportalen och rubriken Patientavgifter – högkostnadstak – frikort
        - Berättigade patienter ska behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år.
       - Valfri tandvårdsklinik
       - Personen måste vara skriven i Västra Götaland

  - Hur:   Intyget utfärdas av personens kontaktperson i kommunen (biståndsbedömare, sjuksköterska, enhetschef eller annan).
  Personer som vårdas av anhöriga i hemmet kan göra en privat ansökan till Enhet Tandvård – ansökningsblankett och intygsblankett finns nederst på sidan Särskilt tandvårdsstöd under Läkarintyg – blanketter och taxor för utfärdande

 • Grönt kort
  Tidigare benämning på intyg om N-tandvård – se ovan.

 • Gratis munhälsobedömning, MHB – vem, när, var och hur?

  Munhälsobedömning, MHB – enklare kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar

  - Vem: Person med intyg om N-tandvård och som tackat ja till gratis MHB.

  - När & var: MHB utförs varje år av legitimerad tandhygienist i intygshavarens bostad – omsorgspersonal ska närvara.

  - Hur: Uppsökande tandhygienist ger individuella råd och instruktioner till    omsorgspersonal eller anhöriga om personens munvård. Dessa antecknas på ett munvårdskort som ska finnas väl synligt där munvården utförs.
       - Tandhygienisten ska vid behov hänvisa till vårdgivare som är beredd att ta emot patienten för N-tandvård.
       - Det går inte att välja tandhygienist.

  - Personen vistas på annan ort – vad gäller?
  Om en intygshavare exempelvis är på behandlingshem när det är dags för årets MHB, kontakta Enhet Tandvård så kan vi försöka lösa det så att hen får MHB på vistelseorten. Personen måste fortfarande vara skriven i Västra Götaland.

 

F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

 

 

 

 

 • Barn som inte fyllt 18 år:   Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd och som inte fyllt 18 år har rätt till kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård i samma omfattning som övriga barn folkbokförda i Västra Götaland.
  Det är patientens födelsedag som avgör bedömningen – och inte hela kalenderår.
 • Personer som fyllt 18 år:  
  -  Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 18 men inte 24 år har rätt till kostnadsfri omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta.
  Det är patientens födelsedag och inte hela kalenderår som avgör bedömningen.
  -  Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 24 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta – men ska betala 50 kronor i patientavgift per besök.
  Det är patientens födelsedag och inte hela kalenderår som avgör bedömningen.

Läs mer i vårdgivarnas Riktlinjer om tandvård till asylsökande med flera.

Senast uppdaterad: 2020-02-17 14:02