Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård – idag & i morgon

Utveckling och planering inom tandvården

Tandvården i Västra Götaland är kunskapsstyrd. Därför tar vi på Enhet Tandvård råd och stöd av flera instanser i vårt strategiska arbete. Det kan handla om övergripande principfrågor som tandvårdens utveckling, kommande behov och tillgänglighet samt politiska förslag till regionfullmäktige.

Läs gärna Utvecklingsstrategi Tandvård – slutrapport 2015

Läkemedelskommittén                        Terapigrupp Tandvård

Program- och prioriteringsrådet           Enhet Tandvård  

Regionala Medicinska Riktlinjer – RMR Tandvård

      Folktandvårdens ämnesråd, se nedan.

Risken att utveckla kariessjukdom är hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder. Samtidigt är det många som då tappar kontakten med tandvården och får en ökad risk för sjukdomar i tänder och munhåla. Studier visar att 42 procent av personer över 65 år redan vid första beslut om kommunal biståndsinsats förlorat sin tidigare regelbundna tandvårdskontakt.

Projekt VIBB – vårdinventering vid biståndsbeslut – drivs under två år av Västra Götalandsregionen i samverkan med Folktandvården, privata vårdgivare och de fyra VIBB-kommunerna som valt att delta.
Syftet är att hitta vägar för att sköra äldre ska ha en regelbunden kontakt med tandvården och därmed kunna upptäcka sjukdomar i tänder och munhåla tidigt.

Målgruppen erbjuds en fri tandvårdsundersökning* hos tandläkare eller tandhygienist under 2020 och 2021.
* Kostnadsfri basundersökning och vid behov även enstaka röntgenbilder.

Läs gärna mer om Projekt VIBB i fyra kommuner

"Det är själva individen som mår bättre och håller sig friskare"

Ta gärna en titt i Verksamhetsberättese 2018 – Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning och läs om vad vi lyckats uppnå under 20 år för munhälsan bland personer med bestående och stora behov av omvårdnad.

"När allt fungerar som det är tänkt, blir inte bara
munhälsan bättre – det är själva individen som
mår bättre och håller sig friskare."

                Heléne Vighagen, FTV-chef för uppsökande verksamhet

Tandvårdsforum 18 augusti 2017 – lyfter tandvårdens utmaningar

Närmare 120 politiker och tjänstemän från VGR, kommunerna samt Folktandvården och privata vårdgivare deltog på årets Tandvårdsforum. Det blev som utlovat en dag fylld av nya infallsvinklar, inspiration och diskussioner kring centrala frågor för tandvårdens utveckling i Västra Götaland de kommande åren. Syftet var förstås att öka förutsättningarna för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om både tandhälsan och tandsjukdomar hos barn och unga samt hos äldre och sköra.

– Vi står inför många skilda utmaningar när det gäller befolkningens tandhälsa, och förståelsen för olika kulturer är en av dem, säger Cecilia Andersson (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Läs gärna Referat – Tandvårdsforum

Presentationerna från Tandvårdsforum

Samarbete och ökad samsyn

Folktandvårdens ämnesråd, Läkemedelskommittén och Terapigrupp Tandvård bidrar ofta med värdefull, initierad och opartisk kompetens. Dessutom finns andra medicinska terapigrupper som kan tangera tandvårdens område.
Syftet med dessa kontakter är förstås att säkra en fortsatt positiv utveckling inom tandvården för alla invånare i Västra Götaland.

Program- och prioriteringsrådet är ett samlande organ som bland annat ansvarar för ett ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer.

Ökad samsyn

Samarbetet med före detta sektorsråd odontologi har möjliggjort en större samsyn mellan allmäntandvården och specialisttandvården i både offentlig och privat regi. En viktig förutsättning för detta är arbetet med Underlag för avtal om tandvård till barn 3-19 år samt Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna, se sidan Fri tandvård – barn och unga (3-24 år) och rutan Vårdgivarblanketter & Avtalsdokument – 3-24 år.

Västra Götalandsregionens Läkemedelskommitté är ett expertorgan i läkemedelsfrågor. Kommittén ska ge råd till förskrivare och till Regionens instanser för planering och ledning av hälso- och sjukvården. Här ska kommittén samverka med de medicinska sektorsråden och med olika vårdprogramråd. Syftet är att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Kommittén är underställd Hälso- och sjukvårdsutskottet och ger ut tidningen Substans med runt fem nummer varje år.

Läkemedelskommittén

På uppdrag av Läkemedelskommittén arbetar flera Regionala terapigrupper med bland annat läkemedelsrekommendationer, riktlinjer och terapiråd inom sina olika ämnesområden. För närvarande finns 24 terapigrupper, som Tandvård och Mage-Tarm. Gruppernas arbete koordineras av en samordnare i Läkemedelskommittén.

Terapigrupp Tandvård tar årligen fram den medicinska rekommendationslistan Tandvårdens Läkemedel i samarbete med ett flertal regioner och landsting. Gruppen har på uppdrag av Odontologiska sektorsrådet även tagit fram rekommendationer för Folktandvården i Västra Götaland angående antibiotika till riskpatienter samt användning av sedering med Midazolam.

Terapigrupp Tandvård

Folktandvården har nio Ämnesråd som fokuserar på sina respektive specialiteter som

  • pedodonti
  • ortodonti
  • med flera.
Senast uppdaterad: 2019-08-22 12:38