Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fri tandvård för barn och unga vuxna

Regionfullmäktige har beslutat att avsluta den fria tandvården för 24-åringar. VGR anpassar därmed reglerna om fri tandvård till unga vuxna till den nationella åldersgränsen som höjdes förra året till 23 år. Från nästa år har alltså patienter fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 23.
Regionfullmäktige – Beslut i korthet se punkt 13.

Gällande vårdavtal med vårdgivarna kommer att justeras i enlighet med § 5 i avtalet. Avtalen behöver därför inte tecknas om.

Inga övergångsbestämmelser – patienten lämnar bara den fria tandvården och går över till att omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Tandregleringar som påbörjats inom Folktandvården kommer inte att generera någon patientkostnad eftersom ersättningen lämnas vid behandlingsstart.

Tandvårdssamordning har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar (3-19 år) samt unga vuxna (20+). För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Blankett – Orosanmälan gällande barn och unga

Alla rekommenderas att till socialtjänsten anmäla misstankar om att barn far illa. Men du som är anställd på myndighet eller i verksamhet som berör barn och unga – som skola, hälso- och sjukvård och tandvård – är skyldig enligt lag att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om din anmälningsplikt på socialstyrelsen.se – folder och film med mera.

Vårdgivare i den fria tandvården för barn och ungdom samt unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna/planerade besök om patienten

 • uteblivit från ett planerat besök
  eller
 • lämnat återbud inom 24 timmar före avtalad tid.

Om patienten valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Betalningsansvar och ansvarsbefrielse med mera – se länkarna nedan.

Patientavgiftshandbok > uteblivet besök

Patientavgiftshandbok > sent avbokat besök

Patienten ska ha fått information om avgiften muntligt eller via den skriftliga kallelsen.

Avgifter – Folktandvårdens priser

Se Prislista vanlig tandvård Administrativa åtgärder på sidan 16.

Barn och ungdom:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ06-SÅ09
 • Uteblivande – åtgärd  UB06-UB09

Vuxna:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ01-SÅ05
 • Uteblivande – åtgärd  UB01-UB05

Specialisttandvård – utförs av Folktandvården

All specialisttandvård du remitterar dina patienter till och som är i enlighet med Riktlinjer om fri tandvård till barn och tonåringar samt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna bekostas av Västra Götalandsregionen.

Specialisttandvård ska utföras av Folktandvården

Den omfattas alltså inte av den ersättning vårdgivaren får genom kapitation.

 • Kötider – specialisttandvård
  Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ska:

 • Ansöka om vårdavtal genom att fylla i, skriva under och skicka in blanketterna nedan

Ansökan om avtal för fri tandvård och asylavtal 

Klinikblankett och leverantörsblankett

 • Läsa underlag för avtal om fri tandvård – Riktlinjer, se rutan nedan Avtalsdokument – barn och unga vuxna

Gemensamma dokument – barn och unga vuxna

3-19 år

20+

 

Ändradringar av uppgifter som identifierar vårdgivaren ska meddelas – och i vissa fall ska vårdavtalet sägas upp.

Blankett - Ändring inom tandvård

Avtal får inte överlåtas!

Vårdavtal ska sägas upp skriftligt i brev eller mejl – en uppsägning per avtal – med uppgift om:
- vilket avtal som avses (barn och unga 3-19 och/eller unga vuxna 20-24)
- firmanamn
- organisationsnummer
- datum för uppsägning

Uppsägningstiden är sex månader.
Enhet Tandvård skickar en bekräftelse på inkommen uppsägning inom några veckor.
Kvarlistade patienter när ett avtal (klinik) upphör överförs till Folktandvården. Patienterna kan när som helst lista om sig till annan valbar klinik.

Blanketter – barn och unga vuxna

Instruktioner finns på blanketterna.

Blanketter – barn och tonåringar 3-19 år

Patienten får byta tandvårdsklinik när sm helst. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20+)

Blanketter – unga vuxna 20+

Patienten får byta tandvårdsklinik när som helst. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20+)

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Den som har skyddade personuppgifter blir inte automatiskt kallad till Folktandvården   – och måste därför själv aktivt välja en klinik. När de flyttar måste vårdnadshavare eller den myndige patienten själv anmäla det till din klinik.

För att säkra skyddade uppgifter ska patienterna använda de särskilda blanketterna.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården till barn och unga vuxna.

Senast uppdaterad: 2017-02-08 14:02