Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fri tandvård 3-24 år

Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, eftersom den första är lagstiftad och den senare är beslutad av Västra Götalandsregionen. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Uppdelningen i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård från 2019 är höjd till 23 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård Om antibiotika och sedering med midazolam med mera.
Ansvarsfördelning – allmäntandvård och specialisttandvård
är inte längre en RMR. Det är ett underlag till avtal om fri tandvård, och finns nedan i rutan Avtalsdokument – 3-24 år.

Terapigrupp Tandvård

 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019 (se rutan Utvidgade terapiråd)
 • Patientinfo om tranexamsyra – på åtta språk (se rutan Relaterad information)
 • Patientinfo om midazolam – på 14 språk (se rutan Relaterad information) 

 REKlistan – Tandvård

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
> Fri tandvård för barn och unga
> Tandvård när du är över 23 år

Vårdgivare i den fria tandvården för barn och ungdom samt unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna/planerade besök om patienten

 • uteblivit från ett planerat besök
  eller
 • lämnat återbud inom 24 timmar före avtalad tid.

Om patienten valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Betalningsansvar och ansvarsbefrielse med mera – se länkarna nedan.

Patientavgiftshandbok > uteblivet besök

Patientavgiftshandbok > sent avbokat besök

Patienten ska ha fått information om avgiften muntligt eller via den skriftliga kallelsen.

Avgifter – Folktandvårdens priser allmäntandvård 2019

Eller Folktandvården > Praktisk information > Priser > Prislista vanlig tandvård.
Se Administrativa åtgärder på sidan 16.

Barn och ungdom:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ06-SÅ09
 • Uteblivande – åtgärd  UB06-UB09

Vuxna:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ01-SÅ05
 • Uteblivande – åtgärd  UB01-UB05

Specialisttandvård – utförs av Folktandvården

All specialisttandvård du remitterar dina patienter till och som är i enlighet med Riktlinjer om fri tandvård till barn och tonåringar samt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna bekostas av Västra Götalandsregionen.

Specialisttandvård ska utföras av Folktandvården

Den omfattas alltså inte av den ersättning vårdgivaren får genom kapitation.

 • Kötider – specialisttandvård
  Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ska:

 • Läsa underlag för avtal om fri tandvård – Riktlinjer, se rutan nedan Avtalsdokument – 3-24 år
 • Fylla i och skicka en intresseanmälan för avtal om tandvård till barn och unga och/eller unga vuxna, se rutan nedan Avtalsdokument – 3-24 år
 • Skriva under avtalsdokumenten (två per åldersgrupp) som kommer med posten och returnera dokumenten i sin helhet till Enhet Tandvård.
  Dokumenten ska alltid returneras, även om vårdgivaren inte längre vill ha vårdavtal.

Vårdavtalet – undertecknat av båda parter – skickas till vårdgivaren.

Avtalsperioden startar vid närmaste månadsskifte.

Klinikkontakt (huvudadministratör) för kliniken ska utses av vårdgivaren och vara registrerad i Barn2011. Hen får då ett mejl med inloggningsuppgifter.

Ändradringar av uppgifter som identifierar vårdgivaren ska meddelas – och i vissa fall ska vårdavtalet sägas upp.

 • Nytt organisationsnummer innebär att det är en ny leverantör.  
  > Vårdgivaren ska säga upp avtalet och lämna ny intresseanmälan, se ovan Skaffa vårdavtal. Uppsägningstid är sex månader.
 • Nytt firmanamn
  > Vårdgivaren ska skicka in aktuella uppgifter från Bolagsverket.
  > Enhet Tandvård ska diarieföra brevet och ändra uppgifteni Barn2011.
 • Nytt kliniknamn
  > Vårdgivaren ska meddela skriftligt i brev eller mejl.
  > Enhet Tandvård ändrar uppgiften i Barn2011.
 • Ny adress
  > Vårdgivaren ska meddela skriftligt i brev eller mejl. Adressändring kan innebära att avtal 3-19 år måste sägas upp, det gäller endast i de fall avtalsparten kan bli en annan av VGR:s fem hälso- och sjukvårdsnämnder.
 • Ny klinikkontakt (huvudadministratör)
  > Vårdgivaren ska meddela skriftligt i brev eller mejl med uppgift om:
  - namn
  - telefon
  - mejladress
  - HSA ID
  - klinik
  - avgående klinikkontakt och dennes nya status (ändras till klinikanvändare eller passivsättas)
  - datum för ändringen

Avtal får inte överlåtas!

Vårdavtal ska sägas upp skriftligt i brev eller mejl – en uppsägning per avtal – med uppgift om:
- vilket avtal som avses (barn och unga 3-19 och/eller unga vuxna 20-24)
- firmanamn
- organisationsnummer
- datum för uppsägning

Uppsägningstiden är sex månader.
Enhet Tandvård skickar en bekräftelse på inkommen uppsägning inom några veckor.
Kvarlistade patienter när ett avtal (klinik) upphör överförs till Folktandvården. Patienterna kan när som helst lista om sig till annan valbar klinik.

Blanketter 3-24 år

Instruktioner finns på blanketterna.

Blanketter – barn och tonåringar 3-19 år

Blanketterna gäller alla mellan 3-19 år – trots att åldern för fri tandvård är höjd till 23 år 2019. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20-24.)

Blanketter – unga vuxna 20-24 år

Blanketterna gäller alla mellan 20-24 år – trots att den undre gränsen för unga vuxna är 24 år från 2019. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20-24.)

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Den som har skyddade personuppgifter blir inte automatiskt kallad till Folktandvården   – och måste därför själv aktivt välja en klinik. När de flyttar måste vårdnadshavare eller den myndige patienten själv anmäla det till din klinik.

För att säkra skyddade uppgifter ska patienterna använda de särskilda blanketterna.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården 3-24 år.

Beställ önskad folder och antal via Servicewebben – ämne: Tandvård

Senast uppdaterad: 2019-10-29 15:13