Tandvård till barn & tonåringar
3-19 år

Barn kallas till sin första tandundersökning när de är tre år. Vårdnadshavare kan fritt välja tandvårdsklinik i hela Västra Götaland – antingen någon inom Folktandvården eller hos en privat vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Den nya vårdgivare skickar efter journaler, röntgenbilder med mera och övertar därefter ansvaret för kontroller och behandling.

Gemensamma regler och patientblanketter för 3-19 och 20-24 år finns på sidan:
- Fri tandvård – barn och unga

Särskilda regler finns på sidan:
- Asylsökande med flera

Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, eftersom den yngre gruppen är lagstiftad och den äldre gruppen är beslutad av Västra Götalandsregionen. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Uppdelningen i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 21 år och kommer att successivt höjas till 23 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Avtalsdokument

Vårdgivare till barn & ungdomar ersätts genom kapitation. Det betyder att du får en på förhand bestämd månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

En ansvarsförbindelse ska därför undertecknas av vårdnadshavaren eller den myndige patienten när den ursprungliga avtagbara tandställningen lämnas ut till patienten. Dokumentet ska behållas av kliniken och vårdnadshavaren/patienten ska få en kopia.

Ansvarsförbindelse för avtagbar tandställning 3-19 år

  • Debitering vid borttappad/förstörd tandställning som ersätts med ny: Patienten debiteras enligt Folktandvårdens prislista åtgärd VG910 – med halva beloppet på tandtekniska fakturan.
  • Debitering för tandställning som försvunnit eller förstörts flera gånger: Patienten debiteras enligt Folktandvårdens prislista åtgärd VG910 – med hela beloppet på tandtekniska fakturan.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården för barn och tonåringar.

Kliniker för barn och tonåringar (3–19 år)

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.