Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård till barn & tonåringar 3-19

Barn kallas till sin första tandundersökning när de är tre år. Vårdnadshavare kan fritt välja tandvårdsklinik i hela Västra Götaland – antingen någon inom Folktandvården eller hos en privat vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Den nya vårdgivare skickar efter journaler, röntgenbilder med mera och övertar därefter ansvaret för kontroller och behandling.

Tandvårdssamordning har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och unga samt unga vuxna. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Vårdavtalens uppdelning i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 23 år från 2019. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Avtalsdokument

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

  • Antibiotikabehandling i tandvården
  • Antibiotikaprofylax i tandvården – april 2020
  • Sedering med midazolam inom tandvård
  • Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare – april 2020

Ansvarsfördelning allmäntandvård och specialisttandvård är inte längre en RMR, se bilaga 5 ovan.

Vårdgivare till barn & ungdomar ersätts genom kapitation.

Det betyder att du får en månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

I april 2018 infördes ett nytt sätt att ersätta kliniker inom allmäntandvården för barn och unga vuxna. Tidigare ersattes tandvårdsklinikerna med en fast ersättning per listad patient beroende på om patienten var 3-19 eller 20-24.

I det nya ersättningssystemet så får klinikerna fortfarande olika stor ersättning för 3-19åringar och 20-24åringar och kliniker ersätts med en ersättning, så kallad kapitation. Ersättningen består av två delar:

  • Den fasta delen: 80 % av den totala ersättningen för alla listade barn och unga vuxna i Västra Götalandsregionen är fast och blir densamma för alla kliniker per listad patient.
  • Den rörliga delen: Hur stor del av de resterande 20 % av ersättningen kliniken får blir beroende på klinikens relativ CNI-värde.

Det är ingen skillnad var kliniken är placerad och varje klinik behandlas lika.

CNI, Care Need Index, är ett relativt index mellan kliniker och beskriver hur stort vårdbehov de listade på kliniken i genomsnitt har. Detta betyder att de klinker där patienterna har ett större vårdbehov får mer pengar per listad patient medan de kliniker där patienterna har ett lägre vårdbehov får lägre ersättning. Hur stor ersättningen blir, per barn och unga vuxna, för varje klinik kan därför också varierar över tid.

På grund av att CNI är ett relativt värde som kan variera över tid och mellan kliniker så går det inte att ge en exakt siffra för vad varje klinik, men varje klinik kommer som minst att få den fast ersättningen för patienten. Exempel följer nedan på utbetald ersättning i september 2018

Ersättningslista 3-19, 20-22 och 23-24 år

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller för unga vuxna ska:

  • Ansökan om vårdavtal sker genom att respektive blankett nedan fylls i, skrivs under och skickas in

Ansökan om avtal för fri tandvård och asylavtal 

Klinikblankett och leverantörsblankett

  • Läsa underlag för avtal om fri tandvård – Riktlinjer, se rutan nedan Avtalsdokument - 3-24 år

Klinikkontakt (huvudadministratör) för kliniken ska utses av vårdgivaren och vara registrerad i Barn2011. Hen får då ett mejl med inloggningsuppgifter.

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011.
Däremot är det viktigt att du listar nya unga vuxna patienter – eftersom du ersätts genom kapitation, se sidan Unga vuxna 20-24 år.

De barnpatienter du redan har listade behöver inte göra någonting, om de vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även när det år de fyller 20.

En ansvarsförbindelse ska därför undertecknas av vårdnadshavaren eller den myndige patienten när den ursprungliga avtagbara tandställningen lämnas ut till patienten. Dokumentet ska behållas av kliniken och vårdnadshavaren/patienten ska få en kopia.

Ansvarsförbindelse för avtagbar tandställning 3-19 år

  • Debitering vid borttappad/förstörd tandställning som ersätts med ny: Patienten debiteras enligt Folktandvårdens prislista åtgärd VG910 – med halva beloppet på tandtekniska fakturan.
  • Debitering för tandställning som försvunnit eller förstörts flera gånger: Patienten debiteras enligt Folktandvårdens prislista åtgärd VG910 – med hela beloppet på tandtekniska fakturan.

Folktandvårdens priser allmäntandvård 2019
Eller Folktandvården > Praktisk information > Priser > Prislista vanlig tandvård.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården för barn och tonåringar.

Kliniker för barn och tonåringar (3–19 år)

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
> Fri tandvård för barn och unga
> Tandvård när du är över 23 år

Senast uppdaterad: 2019-10-09 15:34